Past Exhibitions Openings - Vol.1 to Vol.5

גלריית המדרגות באסמבלאז' הציגה בעבר מספר תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות, תמיד בהתרגשות גדולה ובתענוג אמיתי.